MYTH
The Legendary Warriors

info

This post has 0 Replies | 1 Follower

Top 10 Contributor
Posts 1,219
bezi Posted: Fri, Apr 20 2007 10:32 | Locked

kinship (gilda): MYTH

server: Snowbourne

voice: Mumble  kanal LotR

 

Informačný rozcestník

 

Úvodné informácie o Kinshipe MYTH

http://community.myth.sk/blogs/lord_of_the_rings/archive/2007/05/29/kinship-myth-1.aspx

 

Kinship house a platby na údržbu

http://community.myth.sk/forums/t/602.aspx

 

Mumble – informacie

http://community.myth.sk/forums/p/1499/4148.aspx#4148

Starsi odkaz na teamspeak

http://community.myth.sk/forums/t/603.aspx

 

Výroba, predaj (craftenie) a výmena

http://community.myth.sk/forums/t/129.aspx

 

Raidy a spoločné akcie

http://community.myth.sk/forums/68.aspx

 

Raid kalendár a prihlasovanie na raidy

http://www.myth.yc.cz

 

 Bežný Pokec

 http://community.myth.sk/forums/t/10.aspx

 

>>10.10.upravil Photon(Tallrian)<<

 

bezi
mortis ante revivisco

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
(c) 1998-2009 MYTH.bezi
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems