MYTH
The Legendary Warriors

Upgrade accountu na Collectior's Edition

rated by 0 users
This post has 0 Replies | 1 Follower

Top 10 Contributor
Male
Posts 1,467
wIng Posted: Wed, Sep 3 2008 8:23

Takže som upgradoval account collector's edition kódom. Všetko prebehlo OK, prirátalo sa mi 30 dní z kódu k accountu a všetky postavy majú k dispozícii nový emote, companion bota a štyri IKEAcke krikľavé farbičky (ktoré mimochodom nemajú žiadne ingrediencie, takže sú zadarmo).

Mal som trocha malú dušičku, pretože mi to zasraní hajzlíci z amazon.co.uk nechceli poslať na Slovensko, ale zjavne to NCSoft-u nevadí.

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
(c) 1998-2009 MYTH.bezi
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems