MYTH
The Legendary Warriors

Crafting

rated by 0 users
This post has 0 Replies | 1 Follower

Top 10 Contributor
Male
Posts 1,467
wIng Posted: Tue, Aug 19 2008 8:44

Je to zvláčtne, ale US verzia web stránky má podstatne iný obsah ako EU verzia. A vďaka super detekovaniu oblasti, z ktorej je IP adresa sa normálny smrteľník ani nemá ako dostať na US verziu, lebo ho http://www.playtr.com automaticky presmeruje na http://eu.rgtr.com/en/. Ale cez google sa dokážete dopátrať aj amerického webu (po ktorom sa už potom dá veselo browsdať)

http://www.rgtr.com/game_intel/official_guides/crafting_101.html

Stánka vysvetľuje základy a presne popisuje aj to, čo tie číselká v hranatých zátvorkách znamenajú...

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
(c) 1998-2009 MYTH.bezi
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems