MYTH
The Legendary Warriors
Pongmei Valley
Po tom, čo sme s Bezim vyčistili Shing Jea ostrov sme sa vybrali na kontinent. Alg, ktorý sa k nám už raz pridal vyjadril vôľu pridať sa znova, ale podľa možností nie v Kaineng City. Bezi navrhol Pongmei Valley, ktorá je pomerne jednoduchá, bez nejakých špecialít.

K dispozícii sme mali v partii 8 miest, tri sme zaberali hráči, Alg nahodil miernu modifikáciu tripple Necro buildu (Ritualista miesto jedného Necromancera) a ja som zobral so sebou Dunkora a Oliasa.

Výrazným pozitívom Kurzickej mapy (resp. Luxonskej) je možnosť pokecať s kňazom, ktorý dá veľmi príjemnú +3 regeneráciu, ktorá v kombinácii s Recuperation výrazne uľahčuje akýkoľvek boj.

Vanquishing prebiehal bez problémov a okrem jedného miesta, kde sa nám podarilo stratiť jedného Minion Mastera prebiehal podľa očakávania.

Príjemnou odmenou pre Alga bol drop zelených dýk (čiastočne súhlasím s názorom, že paradoxne nepadli dýky mne či Bezimu, ktorí sme Assassini, ale Ritualistovi), ktoré si na zem odložil pri poslednom výdychu Xuekao. Na druhej strane si ich Alg zaslúžil, keďže sa tie dýky tak mesiac dozadu neúspešne snažil solo farmiť.

Za náver snáď len zhodnotenie mapy ako jednoduchej záležitosti na hodinku, vrátane exploration.


Posted Thu, Mar 27 2008 22:01 by wIng
Filed under: ,
(c) 1998-2009 MYTH.bezi
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems