MYTH
The Legendary Warriors
Jaya Bluffs
Jaya Bluffs je prvá mapa umožňujúca partiu veľkosti 6. A tiež je to mapa, ktorú mám najmenej rád z celého Shing Jea ostrova. Skupinky 6+ Tengu obsahujúce Assassinov, ktorí si automaticky vyberajú za cieľ casterov mi vadili aj normálne. Nehovoriac o tom, že keď sme s Bezim začínali Factions, tak sme s nimi mali neuveriteľné problémy.

Moje obavy sa čiastošne potvrdili. S nedostatkom minionov boli Tengu pomerne veľkým problémom. Po zhruba päťnástich minútach mal Olias stále len 5 minionov. Kednoducho mu ich Tengu stihli vždy pobiť. Vôbec nepomohla ani skupinkach trocho Yeti - jeden z nich bol boss (Warrior).

Nejakým zázrakom sa nám darilo udržiavať partiu pri živote, kým sme prechádali západ a sever mapy. Nie že by bola partia na pokraji vymretia, ale dá sa povedať, že boje boli veľmi rovnocenné. Našťastie východ mapy považujú za svoj domov Yetiovia. A tí majú dve výhody - v skupinkách ich je menej a preto aj minioni viac sústreďujú útoky. Čo znamená, že nepriateľia umierajú rýchlejšie ako spojenci.

Vďaka Yetiom sa Oliasovi vyšplhal na 10 minionov. A to už bola potom hračka pobiť zvyšných Tengu. Museli sme sa ešte trocha naháňať po mape a hľadať zvyšky odporu, ktoré nám bránili vo Vanquisherovi, ale to by som označil skôr za nepríjemnosť, ako za problém.

Na záver snáď len malá poznámka. Exporation človeka na miesta, o ktorých ani netušil, že existujú. Jedno z nich je aj v Jaya Bluffs, s prekrásnym výhľadom na dedinku natlačenú na morské pobrežie.


Posted Tue, Mar 25 2008 22:10 by wIng
Filed under: ,
(c) 1998-2009 MYTH.bezi
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems