MYTH
The Legendary Warriors
Haiju Lagoon

Haiju Lagoon je moja srdcovka. Vďaka svojim neúspešným survivorkám sme ju išli s Bezim snáď 8 krát. Rekord máme 40 minút na celú mapu aj so všetkými questami.

Prvý pokus sa začal veľmi sľubne. Partia pozostávala z Beziho, mňa a Alga, ktorý mal ako support Ritualista so sebou aj Herov (modifikovaný tripple-Necromancer setup). Vyrazili sme zo Zen Daijun a zobrali sme to proti smeru hodinových ručičiek. Odsýpalo to veľmi slušne. Prepracovali sme sa cez južnú a západnú časť až k moru na severe. Pomaly sme postupovali, bili jednu Nagu za druhou, až kým sme neprišli k pirátskej osade. Tá je problémová aj na normálnej úrovni (keďže v tom čase ešte postavy nie sú na 20tej úrovni).

Pustili sme sa do boja s vervou. Spočiatku sa všetko javilo v poriadku. Pohužiaľ potom Bezi mierne utiekol vpred a naagroval skupinku v strede. Minioni sa bohužiaľ pridali a doagrovali zvyšok. Nešlo o TPK, ale ja a ani Alg sme nemali so sebou žiadne oživovacie prostredky. Na ten deň sme Vanquishing zabalili (ako sa poznám, tak niečo určite išlo v telke).

Druhý pokus o Vanquishing sme robili už len ja a Bezi (nie že by sme Alga so sebou nechceli, len proste nebol online). Taktika bola rovnaká, akurát ja som mal so sebou klasickú zostavu Koss, Dunkoro, Olias.

Pred pirátskou dedinkou sme sa na chvíľu zastavili, aby sme omrkli situáciu. Všetko nasvedčovalo tomu, že spawn bol výrazne priaznivejší, tak sme sa najprv pustli do hliadok chodiacich popri pobreží. Po tom sme sa pustili do zvyšku. Opäť sa ukázala sila minionov a Oliasova chuť držať ich pri živote. Tak ako sme skončili fiaskom pri prvom pokuse, dá sa povedať, že rovnakým fiaskom skončili tento krát piráti.

Ten, kto išiel Haiju Lagoon vie, že táto mapa má dve problematické miesta - pirátsku osadu a ritualistického bossa (aj s ochrankou) na malom ostrovčeku kúsom od pirátov. Omylom sa nám akosi podarilo zlikvidovať predsunutú skupinku troch Nág bez toho, aby zareagoval zvyšok osadenstva ostrova. A potom som jednoducho zapichol vlajku rovno pod nohy bossovi. Boj bol krátky, ale o to ľútejší. Na konci neostal ani jeden minion a dvaja Herovia boli mŕtvi. Proste Ritualista na 28ej úrovni by mal nosiť so sebou zbrojný pas...

Zvyšok mapy bolo už len relatívne monotónne vytĺkanie príšer, cez ktoré sa najčastejšie prehnali minioni ako vlna. Tesne ku koncu sme sa trocha trápili so skupinkami Káp, pretože Olias už nemal dosť minionov a aj tých, čo stihol nabrať z mŕtvych Káp, mu nasledujúca skupinka pobila.

Celkovo by som mapu zhodnotil ako skôr jednoduchú, až na dve miesta, kde si treba dávať veľký pozor.


Posted Tue, Mar 25 2008 22:11 by wIng
Filed under: ,
(c) 1998-2009 MYTH.bezi
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems